Ketua Penyunting: David Djerubu

Wakil Ketua Penyunting: Marianus M. Tapung

Penyunting Pelaksana: Caludia fariday Dewi, Fransiska Yuni Demang, Theofilus A. Ndorang, Gabriel Fredi Daar, Oliva S. Ningsih, Fransiska Nova Nanur

Lay Out: Mega Yamin, Lois Nahas

Mitra bestari: Dr. Blacius Dedi, S.KM,M.Kep dan Dr. Yanti, M.Keb