Chief Editor:

-Onesimus Ke Lele, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

Editor:

Gani Jawak, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

Polikarpus Payong, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

Section Editor:

Astried P. Cordanis, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

-Inosentius H. Jandu, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

Lay Out:

 Rizki Adiputra Taopan, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng